CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.
40-801 Katowice, ul. Szadoka 8, tel./fax: +48 32 206 80 20, +48 32 259 98 81, KRS: 0000196057, NIP: PL 634-019-72-52, REGON: 008135194